Om

Jag heter Richard Öhrvall. Den här webbsidan är ett test för att se om jag ska börja blogga med hjälp av RStudio. Min vanliga webbsida hittar du här

Innehållet här har jag skapat med hjälp av R-paketet blogdown. Webbsidan ligger i GitHub och är skapad i Hugo. Temat kommer från @jrutheiser/hugo-lithium-theme, men har modifierats av Yihui Xie och till viss del av mig själv.